Gooimeer Naarden

Samen met 100 vrijwilligers transformeerden wij in 10 dagen een leeg kantoorpand tot een volledig ingericht ‘thuis’ voor 45 vluchtelingen.

Help mee

Projectspecificatie

Werkwijze samenwerking pandeigenaar

Onze taak als stichting gaat verder dan alleen de juiste contacten leggen. We zetten op verschillende fronten de beweging in gang om zo snel mogelijk een thuis te kunnen realiseren. Dat betekent dat we meedenken en actie ondernemen daar waar je misschien gewend bent dat het vooral jou moeite kost. Concreet een aantal voorbeelden:

 • In geval van leegstand wordt er tegen vergoeding een huurcontract gesloten, minimaal 1 jaar
 • Geen financieel risico en zelfs verhoging van rendement
 • Garantstelling vanuit de Stichting Care4Good
 • DMU’s bij diverse gemeentes om snel te kunnen schakelen mbt tijdelijke omzetten van bestemming wonen
 • Eigen bouwteam wanneer nodig
 • Bouwbegeleiding door stichting indien wenselijk
 • Zoveel mogelijk flexibele bouwtechnische oplossingen, zodat na afloop het pand in originele staat terug gebracht kan worden
 • In sommige gevallen upgraden van de locatie bij langdurige leegstand
 • Inrichting en inboedel wordt geheel verzorgd door care4Ukraine
 • Indien nodig gesprekken met omwonenden of andere huurders in het pand
 • Een maand nazorg totdat de gemeente in staat is om de zorg over te nemen

Werkwijze samenwerking gemeente

Locaties

 • Langdurige opvang, minimaal 1 jaar (bewijs)
 • Snelheid van schakelen (bewijs)
 • Groot netwerk met vastgoedeigenaren (bewijs)
 • Eigen bouwteam wanneer vastgoedeigenaar niet snel kan schakelen (bewijs)
 • Salespitch pandeigenaar, naast morele verplichting en goede naam, geen financieel risico maar mogelijk zelfs verhoging van rendement
 • Verwachtingsmanagement pandeigenaar obv de contract gemeente / pandeigenaar, zoals afspraken mbt staat van oplevering en gebruik
 • Zelfvoorzienende locatie, hierdoor grote besparing overheidssubsidies (€ 5,5 miljoen per jaar in geval van 1000 vluchtelingen)

Nazorg (tot ongeveer 1 maand na ontvangst vluchtelingen)

 • Er worden buddy’s per gezin aangesteld
 • Tolken
 • Locatie coordinatoren als 1e aanspreekpunt van de buddy’s en bewoners
 • Hulp bij registratie
 • Voedsel
 • Beveiliging

Care4Good

 • Gedreven door een goed hart voor humane opvang
 • Care4Good is belangeloos en zonder winstoogmerk met ANBI Status (in aanvraag)
 • Organisatie (Esther en Claudette) zijn fulltime beschikbaar voor tenminste een periode van 3 maanden, en zetten zich gedurende deze periode geheel vrijwillig in.
 • Groot netwerk tbv partnerships (sponsoren keukens, apparatuur, bedden, inboedel)
 • Groot collective intelligence om zodoende snel de opvang gereed te maken, juiste mensen op de juiste plek.
 • Creëren van grote maatschappelijke betrokkenheid vanuit de omgeving. Locatie Gooimeer hadden zich binnen 1 week 100 vrijwilligers aangemeld.
 • Deze vrijwilligersorganisatie wordt vervolgens overgedragen aan de gemeentelijke instanties om extra hulp te kunnen bieden

Woon of werk jij in de buurt van Naarden en wil je zelf, net als wij, niet machteloos toekijken?
Help dan mee!

Word vrijwilliger

Afhankelijk van de fase waarin een locatie is gerealiseerd kan je verschillende soorten rollen als vrijwilliger oppakken. Dat varieert van het in elkaar zetten van kasten (bij het inrichten van de locatie) tot aan een buddy voor de gevluchte moeders of kinderen. De ene vrijwilliger wil zich continu inzetten en de ander liever incidenteel. Alle hulp wordt met open armen ontvangen.

Meld je aan als vrijwilliger

Word donateur

Wil je graag iets bijdragen in de vorm van het geven van spullen of een bijdrage dan is dat natuurlijk ook heel erg welkom. Elke keer als we een nieuwe locatie vinden, zijn spullen essentieel. Hoe meer donaties hoe sneller we kunnen handelen. En daarmee kunnen we ook echt de huiselijke sfeer. Zowel functionele als emotionele spullen zijn heel erg nodig.

Doneer een bijdrage Doneer spullen

Word Sponsor

Er is ook een mogelijkheid om ons te sponsoren. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten met de vluchtelingen. We hebben een groot medianetwerk, dus het is voor ons een kleine moeite om deze aan te boren indien publiciteit gewenst is.

Meld je aan als sponsor

Ben je pandeigenaar of werkzaam bij de gemeente en ben je geïnteresseerd in onze aanpak?

Download 1 van onze informatiepakketten. Dan nemen wij contact met je op.

Bekijk onze informatiepakketten

Wij bieden hulp in de vorm van goederen, persoonlijk contact en liefde