Beleid

Financieel beleid

Financieel beleid

Het financieel beleid van de stichting is geformeerd op basis van de volgende uitgangspunten:

  1. Stichting Care4Good zal niet meer vermogen houden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting. Het vermogen van de stichting zal worden aangewend ter verwezenlijking van het doel van de Stichting.
  2. Stichting Care4Good geeft geen vergoedingen, beloningen of vacatiegelden aan haar bestuursleden. Alle inspanningen en activiteiten van het bestuur ten bate van de stichting zijn in de vorm van vrijwilligerswerk en op basis van schenkingen.
  3. Jaarlijks wordt een jaarverslag gepubliceerd. In het jaarverslag worden de giften met uitzondering van de groep kleine giften verantwoord door vermelding van de naam van de organisatie en het betreffende project;
  4. Het bestuur wordt in iedere vergadering door de penningmeester op de hoogte gebracht over de financiële situatie;